Internazionali BNL d'Italia

Deuxième tour, Hommes Simples

point par point

15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,

0 1

0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,

1 1

15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,

1 2

15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,

2 2

0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , 40:A ,

2 3

15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , A:40 ,

3 3

0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,

3 4

0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,

4 4

15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,

4 5

15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,

5 5

0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 ,

5 6

15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP ,

5 7

0:15 , 0:30 , 0:40 ,

0 1

Statistiquesdu match

N/AN/A

Breaks

N/A
N/A82

Total des points gagnés

N/A82
N/A

Aces

N/A
N/A

Doubles fautes

N/A
N/AN/A

Points gagnés au service

N/AN/A
N/AN/A

Points gagnés sur première balle

N/A %N/A %
N/AN/A
N/AN/A

Points gagnés sur 2e balle

N/A %N/A %
N/AN/A
N/AN/A

Points gagnés en retour de service

N/AN/A
N/AN/A

Points gagnés en retour sur première balle

N/A %N/A %
N/AN/A
N/AN/A

Points gagnés sur deuxième balle

N/A %N/A%
N/AN/A