US Open

Troisième tour, Femmes Simples

point par point

15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ,

0 1

15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ,

1 1

15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,

1 2

15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,

2 2

15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,

2 3

15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP ,

2 4

15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP , 40:30 BP ,

3 4

0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,

3 5

0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,

3 6

0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP ,

0 1

15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , A:40 BP ,

1 1

0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP ,

1 2

0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,

1 3

0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP ,

1 4

15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ,

1 5

0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , A:40 ,

2 5

15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,

2 6

Statistiquesdu match

510

Breaks

24
50N/A

Total des points gagnés

68N/A
2

Aces

8
2

Doubles fautes

3
N/A53

Points gagnés au service

N/A65
1636

Points gagnés sur première balle

44 %69 %
2536
717

Points gagnés sur 2e balle

41 %45 %
1329
2765

Points gagnés en retour de service

3053
11N/A

Points gagnés en retour sur première balle

N/A %N/A %
20N/A
16N/A

Points gagnés sur deuxième balle

N/A %N/A%
10N/A