Adelaide International 1

Third round, Men's Singles

Pedro Cachin
0 - 2
Karen Khachanov

2
set 1
6
4
set 2
6

point by point

15:0, 15:15, 30:15, 40:15,

1 0

0:15, 0:30, 0:40,

1 1

15:0, 30:0, 40:0,

2 1

15:0, 30:0, 30:15, 40:15 BP, 40:30 BP, 40:40, 40:A,

2 2

0:15, 0:30, 15:30, 15:40 BP,

2 3

0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40, 40:40, 40:A,

2 4

0:15, 0:30, 0:40 BP,

2 5

0:15, 0:30, 0:40,

2 6

0:15, 0:30, 15:30, 15:40 BP, 30:40 BP,

0 1

0:15, 0:30, 0:40,

0 2

0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40 BP, 40:40, A:40,

1 2

0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30 BP, 40:40, 40:A, 40:40, 40:A, 40:40, A:40 BP, 40:40, 40:A, 40:40, A:40 BP,

2 2

0:15, 0:30, 0:40 BP, 15:40 BP, 30:40 BP, 40:40, 40:A BP, 40:40, 40:A BP, 40:40, A:40, 40:40, A:40,

3 2

0:15, 15:15, 15:30, 15:40,

3 3

15:0, 30:0, 40:0, 40:15,

4 3

15:0, 15:15, 30:15, 40:15 BP, 40:30 BP, 40:40, 40:A,

4 4

15:0, 15:15, 15:30, 15:40 BP, 30:40 BP,

4 5

0:15, 0:30, 0:40,

4 6

Matchstats

17

Break points

412
49118

Total points won

69118
3

Aces

6
2

Double faults

3
3057

Service points won

4261
2440

First serve points won

60 %88 %
3034
617

Second serve points won

35 %44 %
1227
1961

Points won on opponent's serve

2757
434

Points won on opponent's first serve

N/A %N/A %
1640
1527

Points won on opponent's second serve

56 %65%
1117