Zavarovalnica Sava Ljubljana

Third round, Women's Singles

point by point

0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,

1 0

15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP ,

2 0

15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , 40:A BP ,

2 1

15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,

3 1

0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,

4 1

0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,

4 2

0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,

5 2

15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP , 40:30 BP ,

6 2

15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,

1 0

15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,

2 0

15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,

3 0

0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP ,

4 0

15:0 , 30:0 , 40:0 ,

5 0

15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,

6 0

Matchstats

613

Break points

12
6398

Total points won

3598
0

Aces

4
1

Double faults

7
2841

Service points won

2257
1928

First serve points won

68.29 %47.37 %
1327
913

Second serve points won

69.23 %30 %
930
3557

Points won on opponent's serve

1341
1427

Points won on opponent's first serve

51.85 %32.14 %
928
2130

Points won on opponent's second serve

70 %30.77%
413